بنام حضرت دوست

امروز 1395/11/18روز تولد دخترم خانم شهرزاد به ابادی است همو که مرا با دنیای مجازی آشنا نمود ومانند پدر ومادرش که در کودکی دست او گرفته راه رفتن را آموخت دست مرا گرفت ودر این دنیای ناشناخته  یاری نمود وهر آنچه در این زمینه آموختم از اوست

او در1388/2/1با هدیه یک وبلاگ  دریچه جهان ناشناخته ای را برایم گشود اینک من نیز متقابلا این وبلاگ را بعنوان هدیه تولد به او تقدیم میکنم امید است که صدسال با تندرستی و شادی زندگی کرده وهمیشه موفق باشد دراینجا من ومادرش باو میگوئیم:

شهرزاد عزیز

روزی که خداوند تورا بما داد درهای زیبائیها برایمان گشوده شد ورحمت او بر ما فرود آمد وما آنروز را همیشه بیاد خواهیم داشت. تولدت مبارک.  مامان وبابا 1395/11/18

بپایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست...
[ موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 | 0:01 | نویسنده : محمد علی به ابادی |
صفحه قبل 1 صفحه بعد