سرانجام کار آغازشد

بنام خدا

یکباره بفکر کتابم افتادم  چرا انرادر اینترنت منتشر نکنم؟ عجب فکر بکری؟ اما تایپ بلد نبودم با دخترم در تهران تماس گرفتم او وعده داد در سفر بعدی مرا آموزش دهد هر چه تلاش کرد یاد نگرفتم مگر در این سن میتوان ده تا انگشت را بکار گرفت  ازاو خواستم بخشی از کتاب را خود در تهران تایپ کند وخودم با یک انگشت کار را دنبال کردم از خدا خواستم نه تا انگشت مرا بگیرد وتمام توان را به انگشت اشاره من بدهد واو بجای گرفتن انگشتها توان لازم را به همان انگشت اشاره داد وسر انجام اولین بخش کتاب(آشنائی جامع باقران کریم) در یک پست (مقدمه) راهی دنیای مجازی شد بسرعت علاقمندان به قران کریم جذب آن شدند ومرا تشویق بادامه راه وتکمیل بقیه کتاب نمودند.

تادیدار در پست بعدی

 
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 14 دی 1389 | 10:17 | نویسنده : محمد علی به ابادی |