فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب

بنام خدا

فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب

هنگامیکه از کاری فراغت یافتی بکار دیگر مشغول وبپروردگارت روی کن(قران کریم)

با اتمام کار انتشار کتاب نفسی راحت کشیدم انشب بجای انکه راحت بخوابم تاصبح در اندیشه بودم عجیب است دیگر ارامش از من گرفته شده بود تازه فهمیدم کار شروع شده است در اندیشه تبلیغ کتابم افتادم بهر حال باید مورد مطالعه علاقمندان قرار گیرد  از فردای انروز در صدد کشف راههائی برای تبلیغ ان افتادم از هر که میپرسیدم راه حل را در تبادل لینک ویا پرداخت وجه به برخی سایتها میدانستند اما من انها را نپسندیدم چون با دنیای مجازی چندان اشنانبودم مدتی در دنیای حقیقی مطالعه کردم وفرض گرفتم که من با هزار جلد کتاب در شهر تهران چگونه مشتری پیدا کنم طبیعتا باید بهر کتابفروشی سرزده وچند جلد انرا بامانت بگذارم تا مشتری بیاید وبخرد حالا اگر این کار را در تمام کتابفروشیها انجام دهم میتوان همه علاقمندان در شهر تهران را جذب نمود وبعد نوبت شهرستانها وشاید همه دنیا یکباره از دنیای حقیقی به دنیای مجازی برگشتم ویافتم انچه را بدنبالش بودم چیزی که برای اولین بار در دنیای مجازی اتفاق افتاد...

تادیدار بعد
[ موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 14 دی 1389 | 18:00 | نویسنده : محمد علی به ابادی |